Izkoristite prednosti poslovanja na Slovaškem


NUDIMO:


Ustanavljanje podjetij, prodajo obstoječih podjetih in virtualnega sedeža

Računovodstvo in svetovanje

Urejanje dovoljenj za bivanje za lastnike podjetij in zaposlene

Pravne storitve in svetovanje

Prijava, uvoz in zavarovanje vozil

Urejanje leasinga in kreditiranja

Optimiziranje davkov

Vprašanja v zvezi s poslovanjem, ki jih običajno ne bi zastavili, zastavite nam.

1. Ustanavljanje podjetij, prodajo obstoječih podjetih in virtualnega sedeža

Specializiramo se na ustanavljanje in prodajo že ustanovljenih podjetij državljanom Slovenije.

Nudimo že ustanovljene družbe, ki so ustanovljene samo za namen prodaje. Družbe so ustanovljene z osnovnim kapitalom 5000 EUR, imajo prijavljen sedež, v poslovnem registru pa vpisane vse potrebne dejavnosti za vaše poslovanje. Lahko so/niso zavezanci za DDV.

Slovenski državljani uporabljajo prednosti poslovanja na Slovaškem tudi zaradi:
● nakupa osebnih vozil brez DDV (na Slovaškem lahko uveljavite odbitek DDV za vsako osebno vozilo, če ste lastnik podjetja, ki jez zavezanec za DDV)
● nižje prispevke za zaposlene kot v Sloveniji
● nižji davek na dohodek
● preprostejše poslovanje – komunikacija z uradi je v celoti elektronska
● minimalne kontrole podjetij (verjetnos kontrole podjetja s sedežem v Bratislavi je po statistiki enkrat v 126 letih!)

Dokumenti, ki so potrebni za nakup oz. ustanovitev družbe:
● osebna izkaznica prihodnjega lastnika in poslovodje družbe
● izpisek iz kazenske evidence iz Slovenije samo za prihodnjega poslovodjo družbe (ni ga potrebno prevajati v slovaščino).

Na navedeni povezavi prilagamo vzorec izpiska iz kazenske evidence RS. VZOREC
Ko pridete k nam, v dveh urah uredimo celotno dokumentacijo za prenos ali ustanovitev nove držube.
Vpis družbe oz. sprememba v poslovnem registru traja vsaj 10 delovnih dni. Nato vam bomo pomagali pri odpiranju bančnega računa in lahko začnete poslovati.
Mednarodni tovorni prevoz je iskana dejavnost s strani naših strank. Lahko vam zagotovimo celovite storitev pri urejanju licenc za mednarodni tovorni prevoz (prijava vozil, urejanje Licence za mednarodni tovorni prevoz blaga v cestnem prometu, odgovorna oseba za mednarodni prevoz, zavarovanje za prevoznike). VZOREC

2. RAČUNOVODSTVO

V naši celoviti ponudbi storitev je tudi vodenje računovodstva. Računovodje sedijo neposredno pri nas na sedežu podjetja in govorijo nemško, hrvaško in slovaško.

Imamo računovodske storitve na naslednjih področjih:
● Napotitev delavcev v druge države EU
● Prodaja na debelo in drobno
● Uvoz in izvoz blaga
● Prodaja blaga v okviru EU
● Spletna trgovina
● Mednarodni prevozi


Nudimo svetovanje s področja optimiziranja davkov.

3. UREJANJE DOVOLJENJA ZA BIVANJE NA SLOVAŠKEM

Za slovenske državljane lahko na Slovaškem uredimo dovoljenje za stalno bivanje za obdobje 5 let. Priskrbimo naslov, na katerem boste prijavljeni in celotno dokumentacijo. Dodelili vam bomo delavca našega podjetja, ki vas bo spremljal na pripadajočih uradih. Standardni čas za pridobitev dovoljenja za stalno bivanje je 30 dni, mi vam ga po plačilu takse lahko uredimo v 5 dneh.

Stalno bivališče na Slovaškem je nujno za ureditev kredita in leasinga ter poenostavi vaše poslovanje na Slovaškem.

Nudimo tudi možnost urejanja dovoljenj za bivanje za državljanje tretjih držav za namen zaposlitve.

4.PRIJAVA IN ZAKUP VOZIL

Zagotovimo ureditev slovaških tablic za nova in rabljena vozila, nabavljena na Slovaškem ali v tujini. Prijavo izvajamo samo v okraju Bratislava.

Našim strankam nudimo tudi urejanje leasinga ali kredita za nova in rabljena vozila (uvožena iz tujine ali nabavljena na Slovaškem). Upoštevajte nujnost pologa vsaj 20%, odplačilna doba pa je od 3 do 5 let. Uredimo povratni leasing za že plačano vozilo iz tujine.

Uredimo vam zavarovanje vozila po meri (osnovno in kasko). Osnovno zavarovanje vozil na Slovaškem je najcenejše v EU! Letno stane osnovno zavarovanje za osebno vozilo povprečno 150 EUR.

Za podjetja nudimo tablice za prevoz, ki jih lahko namestite na vsako vozilo (ki ni registrirano) za namen prevoza. Tablice in zavarovanje veljajo eno leto (po enem letu ponovno obnovimo veljavnost za naslednje leto). Te tablice uporabljajo zlasti podjetja, ki trgujejo z avtomobili. Ni jim potrebno avtomobilov prevažati, lahko jih peljejo. Poglejte tablice: VZOREC